Skoč na navigaci

Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

Projekt obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. - registrovaného poskytovatele sociálních služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji

Úroveň sociálních služeb se v našem státu od roku 1990 prudce zvyšuje. Je to zásluhou mnoha nevládních neziskových organizací, které postupně začaly zaplňovat bílá místa v mozaice možných pomocí potřebným lidem. Nezdařilo by se to pochopitelně bez dotací od státních a samosprávných institucí, bez sponzorů a dárců, kteří všichni přispěli k rozvoji nestátních poskytovatelů sociálních služeb.

Takovým bílým místem je i starost o naše těžce zrakově postižené občany. Ztráta zraku nebo jeho vážné poškození znamená významný zásah do života takto postižených lidí a v drtivé většině případů se tento život z gruntu změní. Otázkou je jak.

Od roku 1990 původně nadační dům Josefa Chaloupky, moravského básníka první Československé republiky, začal po téměř čtyřicetileté přetržce opět naplňovat odkaz Josefa Chaloupky, který dům ve 30. letech minulého století věnoval nevidomým lidem.

Dnešní havarijní stav domu vyžaduje zásadní přestavbu, která by umožnila nejen vyřešit špatný technický stav domu, bezbariérový přístup, ale i nedostatek prostor pro moderní služby všem těžce zrakově postiženým lidem.

Jak můžete pomoci

Slepota může postihnout kohokoliv z nás. Pomozte nám postavit moderní dům sociálních služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky.

Číslo účtu sbírkového konta na projekt Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

30015-2025306339 / 0800

u České spořitelny, a.s. pobočka Brno, Královo Pole, Palackého 59

Přispět můžete také zasláním dárcovské SMS
DMS DRAK
nebo zasláním roční dárcovské SMS
(měsíčně po dobu jednoho roku
se z vašeho účtu mobilu odečte
cena jedné dárcovské SMS)
DMS ROK DRAK
číslo pro všechny operátory je 87 777
cena jedné DMS je 30 Kč
na projekt přispějete částkou 28,50 Kč
DĚKUJEME

Klient projektu dárcovská SMS

A proč DRAK? Znak vzpřímeného brněnského draka s bílou holí je již od roku 2001 symbolem provázejícím naše služby už od prvního roku našeho působení. Zveřejnili jsme jej hned v prvním čísle našeho časopisu Chaloupka.

Písmena DRAK symbolizují filosofii naší práce:

Více informací o DMS na www.darcovskasms.cz.

Stav příprav

Veškeré připomínky zasílejte na adresu info@centrumpronevidome.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti | © TyfloCentrum Brno, o. p. s. 2005-9


Hostováno na WEDOSu
TyfloCentrum Brno, o.p.s. - logo návrat na úvodní stranu

Při najetí kurzorem myši nad obrázek se zobrazí pohled na plánovanou podobu domu po přestavbě.